Ūg-{ | tg-g | ֭-Ǽ | H-ͬ | | D

tg-g
(Bible & Commentary)
» C Ū g
(Every Day Bible Reading)
  » @~@M (One Year)
  » G~@M (Two Years)
» Ū g n
(Bible Study Guide)
  » n
   (Book Summary)
  » ²
   (Book Synopsis)
  » Ū
   (Book Reading Guide)
  »
   (Book Appendix)
» H D
(Bible Answer for Life Questions)
» t g D
(Bible Questions)
»
(About Glory Press)
»
(Comments & Suggestions)
www.GloryPress.com
glorypress@glorypress.com

© 2019 Copyright
Glory Mission Center.
All Rights Reserved.
 @~Ū@MtgŪgŪgCL
j@~ť@Mtg
եΪAICezAYiťC

918   {6-7

(Book):`g` (Scripture)
Click here to listen to the audio Bible
{
(Micah)
6:1HCHBťCMتܡCn_ӦVsGBϩťAܡC
{
(Micah)
6:2sMaä[ڰBnťCMتGܡC]CMحnPLʩmGBPHCסC
{
(Micah)
6:3ڪʩmBڦVA@FƻOCڦbƻƤWϧAСCAiHҩC
{
(Micah)
6:4ڴNAqJΦaXӡBq@aūADڤ]tBȭۡBM̧QtbAeC
{
(Micah)
6:5ڪʩmBA̷lڰǩҳ]ѩMҭl^LܡBçA̱qFNҩҹJơBnϧA̪DCMؤq@C
{
(Micah)
6:6ڴ¨CMءBbܰ@eBmWƻOCZim@}OC
{
(Micah)
6:7CMذZ߮ddϡBάOUUoeCڰZiۤvoLmڪlCߤocmڨҥͪC
{
(Micah)
6:8@HBCMؤwܧA󬰵CLVAҭnOƻOCunA椽qBnBsߡBPA@PC
{
(Micah)
6:9CMئVoIsBzHqȥLWDA̷ťO֬wDg@C
{
(Micah)
6:10cHaDq]BMicpɤC
{
(Micah)
6:11ڭYΤDѥMn޶BkXBZi⬰MOC
{
(Micah)
6:12̪IạjɡB䤤~]BfYO޶BC
{
(Micah)
6:13]BABϧA˲ƭDϧA]AocDC
{
(Micah)
6:14AnBo𤣹DAzbADAhBoo@Dұ@Bڥ浹MCC
{
(Micah)
6:15AءBooΡDVBooo٨D帲BoosܡD
{
(Micah)
6:16]AutQcWBȫa@Ҧ檺BqL̪pѡD]BڥϧADBϧA~OH᯺DA̤]ڥ۰dC
Click here to listen to the audio Bible
{
(Micah)
7:1svCڡeΫHCfnLѪGlwQɡBSKFҳѤUDS@i𪺡Dڤ߸r}LGD
{
(Micah)
7:2aW@ۤHɡB@SHDUHInHyDκùy̥SC
{
(Micah)
7:3L@cDgౡBfPxnDjRXcNDpcC
{
(Micah)
7:4L̳̦nBLOԡD̥BLOXCAu̻@lwgӨDL̥ZäwC
{
(Micah)
7:5nʿF١DnHaK͡DnuAfBnVAhdDC
{
(Micah)
7:6]lƵˡBkܩڥˡB@ܩڱCCDHġBNOۤva̪HC
{
(Micah)
7:7ܩڡBڭnCMءBnԨϧڪ@Dڪ@ڡC
{
(Micah)
7:8ڪĪBnVڸģD^ˡBon_ӡDb·t̡BCMثo@ڪC
{
(Micah)
7:9ڭnԨCMتoD]ڱooFLDLڿ}BڦޡDLڨBڥoLqC
{
(Micah)
7:10ɧڪġBNOڻCMاA@b̪BL@ݨoơBNQ۷\B\Dڥ˲LDDLQBpPWdgC
{
(Micah)
7:11HCBlBA𫮥סD쨺AҬɥ}iBeΧ@ROǨ컷f
{
(Micah)
7:12BHqȭzBqJΪBqJΨjeBqo쨺Bqos쨺sBkAo̡C
{
(Micah)
7:13MӡBoa]~tGBS]L̦ƪGBMDC
{
(Micah)
7:14DCMئb{KsLBΧAAW~BNOA~ϸsCDAeL̦bڬMCoBjɤ@ˡC
{
(Micah)
7:15CMػBڭn_㵹L̬ݡBnXJΦaɭԤ@ˡC
{
(Micah)
7:16CݨoơBNۤvդOF\DL̥ΤݳfBդťC
{
(Micah)
7:17L̥ܤgpDBSpg檺BԾԹXL̪DL̥ߧ뭰CMءB]]ڭ̪@ߩȡC
{
(Micah)
7:18@B󯫹ABjKo^BǮA~loLDûhB߷RIC
{
(Micah)
7:19Aڭ̡BNڭ̪o^b}UBSNڭ̪@o`C
{
(Micah)
7:20Ajɰ_}\ڭ̦CܡBVUo۹BVȧBԨuIORC

ű {


^m Offering

     


Ūg{KOq\
Email Subscription


̷s
Newsletter


jCSMd
Promotion Store

©2019 Copyright Glory Mission Center. All Rights Reserved.