Ūg-{ | tg-g | ֭-Ǽ | H-ͬ | | D

tg-g
(Bible & Commentary)
» C Ū g
(Every Day Bible Reading)
  » @~@M (One Year)
  » G~@M (Two Years)
» Ū g n
(Bible Study Guide)
  » n
   (Book Summary)
  » ²
   (Book Synopsis)
  » Ū
   (Book Reading Guide)
  »
   (Book Appendix)
» H D
(Bible Answer for Life Questions)
» t g D
(Bible Questions)
»
(About Glory Press)
»
(Comments & Suggestions)
www.GloryPress.com
glorypress@glorypress.com

© 2007 Copyright
Glory Mission Center.
All Rights Reserved.
 G~Ū@MtgŪgŪgCL
jG~ť@Mtg
եΪAICezAYiťC

1124   [ԤӮѲ5

(Book):`g` (Scripture)
Click here to listen to the audio Bible
[ԤӮ
(Galatians)
5:1Fڭ̡Bsڭ̱oHۥѡBҥHn߱oíBnAQmC
[ԤӮ
(Galatians)
5:2ګOùiDA̡BY§BNPA̵LqFC
[ԤӮ
(Galatians)
5:3ڦAۤZ§HTꪺBLOۦߪkšC
[ԤӮ
(Galatians)
5:4A̳onaߪkٸqBOPjBq夤YFC
[ԤӮ
(Galatians)
5:5ڭ̾a۸tFB̵۫HߡBԩҬ߱檺qC
[ԤӮ
(Galatians)
5:6ӦbCq̡B§§BL\ġDWϤH͵oRHߡBצ\ġC
[ԤӮ
(Galatians)
5:7A̦VӶ]onDdA̡BsA̤quzOC
[ԤӮ
(Galatians)
5:8o˪UɡBOX󨺥lA̪C
[ԤӮ
(Galatians)
5:9@Iѻïϥγo_ӡC
[ԤӮ
(Galatians)
5:10ڦbD̫ܫHḀhO˪ߡDZA̪BL׬O֡BLoWC
[ԤӮ
(Galatians)
5:11̥S̡BڭY¶dz§Bƻ٨GODYOoˡBQr[QaNSFC
[ԤӮ
(Galatians)
5:12뤣oͶçA̪HBۤvεFC
[ԤӮ
(Galatians)
5:13̥S̡BA̻XlBOnoۥѡDuOiNA̪ۥѷ@a|D`nηRߤ۪AơC
[ԤӮ
(Galatians)
5:14]ߪk]bRHpvo@yܤFC
[ԤӮ
(Galatians)
5:15A̭nԷVDY۫rۧ]BuȭnFC
[ԤӮ
(Galatians)
5:16ڻBA̷۸tFӦBNa骺FC
[ԤӮ
(Galatians)
5:17]MtF۪BtFM۪DoӬOۼġBϧA̤@@N@C
[ԤӮ
(Galatians)
5:18A̭YQtF޾ɡBNbߪkHUC
[ԤӮ
(Galatians)
5:19ơBOөDNp]B©BB
[ԤӮ
(Galatians)
5:20BNBBvBҫBoBҡBɪBݡB
[ԤӮ
(Galatians)
5:21BejbGrfKsBbBڱqeiDA̡B{bSiDA̡Bo˨ƪHBӨ@
[ԤӮ
(Galatians)
5:22tFҵGlBNORB߼֡BMBԭ@BOB}BHB
[ԤӮ
(Galatians)
5:23ŬXB`Do˪ơBSߪkTC
[ԤӮ
(Galatians)
5:24ZݰCqHBOwgBs骺pBPvbQr[WFC
[ԤӮ
(Galatians)
5:25ڭ̭YOatFo͡BNatFơC
[ԤӮ
(Galatians)
5:26ngϵWBSB۶C


^m Offering

     


CŪgKOq\
Email Subscription


̷s
Newsletter


jCSMd
Promotion Store

©2006 Copyright Glory Mission Center. All Rights Reserved.