Ūg-{ | tg-g | ֭-Ǽ | H-ͬ | | D

tg-g
(Bible & Commentary)
» C Ū g
(Every Day Bible Reading)
  » @~@M (One Year)
  » G~@M (Two Years)
» Ū g n
(Bible Study Guide)
  » n
   (Book Summary)
  » ²
   (Book Synopsis)
  » Ū
   (Book Reading Guide)
  »
   (Book Appendix)
» H D
(Bible Answer for Life Questions)
» t g D
(Bible Questions)
»
(About Glory Press)
»
(Comments & Suggestions)
www.GloryPress.com
glorypress@glorypress.com

© 2007 Copyright
Glory Mission Center.
All Rights Reserved.
 G~Ū@MtgŪgŪgCL
jG~ť@Mtg
եΪAICezAYiťC

430   [֭3

(Book):`g` (Scripture)
Click here to listen to the audio Bible

(Luke)
3:1ӼȯdbĤQ~B᩼Ԧh@SӨBƫߧ@[QQʪBLS̵̤O@HhQȩMSԥiaʪBf¿@ȤQʪB

(Luke)
3:2ȨMӨȪk@jqBɡB{QȪlbm̡B@{LC

(Luke)
3:3LNӨe@aaB諸~§BϸoojD

(Luke)
3:4pHɨȮѤWҰOܡBBybmHn۵ۻBݳƥDDBתLC

(Luke)
3:5@spn񺡡BjpsndBssanאּBCCDnאּZC

(Luke)
3:6Z𪺡Bn@ϮCz

(Luke)
3:7墨XӭnL~HBrDB֫ܧA̰kױNӪOC

(Luke)
3:8A̭nXGlӡBP諸߬ۺ١Bnۤv߸̻BȧBBuڭ̪vDڧiDA̡B@qoǥYBȧBԨu_l]ӡC

(Luke)
3:9{blwgbڤWDZnGlBNUӥb̡C

(Luke)
3:10HݥLBo˧ڭ̷@ƻOC

(Luke)
3:11^BnBNSDB]o˦C

(Luke)
3:12S|Oӭn~BݥLBҤlBڭ̷@ƻOC

(Luke)
3:13BFҩwƥءBnhC

(Luke)
3:14SLBݥLBڭ̷@ƻOCBnHjɫݤHB]n_BHBۤv³NC

(Luke)
3:15ʩmӪɭԡBH߸̲qáBΪ̬OC

(Luke)
3:16BڬOΤA̬I~B@OڧjnӡBڴNOLѾca]tDLnθtFPA̬I~C

(Luke)
3:17L̮ðߡBnbLBlb̡ܸBRΤNɤFC

(Luke)
3:18Sγ\hOUʩmBVL̶Ǻ֭D

(Luke)
3:19uOʪƫߡB]LS̤dùtGBæ]LҦ檺@cơBFdơD

(Luke)
3:20St~KF@BNObʸ̡C

(Luke)
3:21ʩmF~BCq]F~BëiɭԡBѴN}FB

(Luke)
3:22tF{bLWBΪϩFlBSnqѤWӡBBAOڪRlBڳ߮AC

(Luke)
3:23Cq}YǹDB~TQD̤HݨӡBLO檺lBOƨlB

(Luke)
3:24ƨO𪺨lBOQlBQO򪺨lBOlBO檺lB

(Luke)
3:25OLȪlBLȬOȼlBȼOElBEOHQlBHQOӪlB

(Luke)
3:26ӬO㪺lBOLȪlBLȬOlBO檺lBOSjlBSjOȮlB

(Luke)
3:27ȬOQlBQOùڧBlBùڧBOKlBKOQlBQO򪺨lB

(Luke)
3:28OȩlBȩO᪺lBOHlBHOҭlBҭOӪlB

(Luke)
3:29ӬOHQHªlBHQH¬OOlBOO𪺨lBOQlB

(Luke)
3:30QOqlBqOSjlBSjO檺lBOnlBnOHQȷqlB

(Luke)
3:31HQȷqO̧QȪlB̧QȬORnlBRnOFLlBFLO檺lBOjêlB

(Luke)
3:32jìOC誺lBCOXƱolBXƱoOilBiOlBOlB

(Luke)
3:33OȦ̮FlBȦ̮FOlBOƴ[lBƴ[OkǴlBkǴOSjlB

(Luke)
3:34SjOUlBUOHlBHOȧBԨulBȧBԨuOLԪlBLԬOblB

(Luke)
3:35bOlBOԧdlBԧdOkǪlBkǬOƧBlBƧBOFԪlB

(Luke)
3:36FԬOӫnlBӫnOȪklBȪkO{lB{OȪlBȬOԳlB

(Luke)
3:37ԳOhlBhԬOHժlBHլOClBCOǦClBǦCOӫnlBӫnOHhlB

(Luke)
3:38HhOSlBSOȷlBȷO@lC


^m Offering

     


CŪgKOq\
Email Subscription


̷s
Newsletter


jCSMd
Promotion Store

©2006 Copyright Glory Mission Center. All Rights Reserved.