Ūg-{ | tg-g | ֭-Ǽ | H-ͬ | | D

tg-g
(Bible & Commentary)
» C Ū g
(Every Day Bible Reading)
  » @~@M (One Year)
  » G~@M (Two Years)
» Ū g n
(Bible Study Guide)
  » n
   (Book Summary)
  » ²
   (Book Synopsis)
  » Ū
   (Book Reading Guide)
  »
   (Book Appendix)
» H D
(Bible Answer for Life Questions)
» t g D
(Bible Questions)
»
(About Glory Press)
»
(Comments & Suggestions)
www.GloryPress.com
glorypress@glorypress.com

© 2021 Copyright
Glory Mission Center.
All Rights Reserved.
 G~Ū@MtgŪgŪgCL
jG~ť@Mtg
եΪAICezAYiťC

513   [֭19

(Book):`g` (Scripture)
Click here to listen to the audio Bible

(Luke)
19:1CqiFCQBgLɭԡB

(Luke)
19:2@ӤHWsӡB@|OBOӰ]DC

(Luke)
19:3LnݬݭCqO˪HDu]HhBLqSGBҥHoݨC

(Luke)
19:4N]eYBWBnݭCqB]Cqq̸gLC

(Luke)
19:5CqF̡BY@ݡBLBӡB֤UӡBѧڥbAa̡C

(Luke)
19:6LN榣UӡBww߳ߪݭCqC

(Luke)
19:7HݨBpUij׻BLoHḁhJC

(Luke)
19:8ӯۡBDBDBڧҦ@baHDڭY_BF֡BN٥L|C

(Luke)
19:9CqBѱϮFoaB]L]OȧBԨul]C

(Luke)
19:10HlӡBnM@ϥ઺HC

(Luke)
19:11HbťoǸܪɭԡBCq]NCNBS]L̥H@֭nXӡBNt]@Ӥ뻡B

(Luke)
19:12@ӶQ`hBno^ӡC

(Luke)
19:13KsFLQӹHӡB浹L̤QȤlBe@@ȤQfBḀh@ͷNBڦ^ӡC

(Luke)
19:14LꪺHoLBoϪHhBڭ̤@NoӤH@ڭ̪C

(Luke)
19:15LJo^ӡBNhJsȤlHӡBnDĻ@ͷNȤFh֡C

(Luke)
19:16Y@ӤWӻBDBA@ȤlBwgȤFQC

(Luke)
19:17DHBnB}HDAJb̤pƤWߡBiHv`ޤQyC

(Luke)
19:18ĤGӨӻBDBA@ȤlBwgȤFC

(Luke)
19:19DHBA]iHޤyC

(Luke)
19:20S@ӨӻBDBݭBA@Ȥlbo̡Bڧ⥦]by̦sۡD

(Luke)
19:21ڭOȧAB]AOYFHDSU٭nhBSؤU٭nhC

(Luke)
19:22DHLBAocBڭņAfBwAoDAJDڬOYFHBSU٭nhBSؤU٭nhD

(Luke)
19:23ƻ򤣧ڪȤl浹ȦBڨӪɭԡBsaQiHn^өOC

(Luke)
19:24N䯸۪HBܹLLo@ӡBQC

(Luke)
19:25L̻BDBLwgQFC

(Luke)
19:26DHBڧiDA̡BZB٭n[LDSBsLҦB]nܹLӡC

(Luke)
19:27ܩڨǤĤnڧ@L̤BL̩ԨӡBbڭeF}C

(Luke)
19:28CqFoܡBNbeBWCNhC

(Luke)
19:29NBkMBjBb@ysWsVs̡DNoӪ{BB

(Luke)
19:30A̩ﭱl̥hDihɭԡBݨ@jsCb̡BOqӨSHMLDiHѶ}oӡC

(Luke)
19:31YHݬƻѨeBA̴NBDnΥLC

(Luke)
19:32oHhFBҹJBpCqһC

(Luke)
19:33L̸jsɭԡBDHݥL̻Bjs@ƻC

(Luke)
19:34L̻BDnΥLC

(Luke)
19:35L̲oCq̡BۤvAfbWBߵۭCqMWC

(Luke)
19:36ɭԡBHAQbWC

(Luke)
19:37NCNBUVsɭԡB{]ҨL@Bwְ_ӡBjng@B

(Luke)
19:38B^DWӪBOٹ|DbѤWMBbܰBaC

(Luke)
19:39HXӪkQɤHCqBҤlBdƧA{}C

(Luke)
19:40CqBڧiDA̡BYOL̳fBoǥYnIs_ӡC

(Luke)
19:41Cq֨CNݨBNLsB

(Luke)
19:42BڤoAbolBDYAwơDL`oƲ{bOêBsAݤXӡC

(Luke)
19:43]lNBAĥv_gSBP¶AB|xAB

(Luke)
19:44ínABMAYkBs@Y]dbYWD]ADUAɭԡC

(Luke)
19:45CqiFBXY@R檺HB

(Luke)
19:46L̻BgWByڪB@ëiCzA̭˨ϥLۤFC

(Luke)
19:47CqѤѦḇаVHCqBMhBPʩmLBQnLD

(Luke)
19:48MXklӡB]ʩmťLC

ű {


^m Offering

     


Ūg{KOq\
Email Subscription


̷s
Newsletter

©2021 Copyright Glory Mission Center. All Rights Reserved.