Ūg-{ | tg-g | ֭-Ǽ | H-ͬ | | D

tg-g
(Bible & Commentary)
» C Ū g
(Every Day Bible Reading)
  » @~@M (One Year)
  » G~@M (Two Years)
» Ū g n
(Bible Study Guide)
  » n
   (Book Summary)
  » ²
   (Book Synopsis)
  » Ū
   (Book Reading Guide)
  »
   (Book Appendix)
» H D
(Bible Answer for Life Questions)
» t g D
(Bible Questions)
»
(About Glory Press)
»
(Comments & Suggestions)
www.GloryPress.com
glorypress@glorypress.com

© 2020 Copyright
Glory Mission Center.
All Rights Reserved.
 G~Ū@MtgŪgŪgCL
jG~ť@Mtg
եΪAICezAYiťC

128   NӤU9-10

(Book):`g` (Scripture)
Click here to listen to the audio Bible
NӤU
(Chronicles 2)
9:1ܤڤkťùWnBNӨCNnѪܸհݩùDHLHƦhBSdmۭơB_ۡBM\hlDLӨFùBN߸̩ҦBùXӡD
NӤU
(Chronicles 2)
9:2ùNLҰݪWFBS@yաB൪C
NӤU
(Chronicles 2)
9:3ܤڤkùzBMLҫسycǡB
NӤU
(Chronicles 2)
9:4uWBsڤCӧBHǨͥߡBHΥL̪A˹BsFMsFA˹BSLWCMطOBNҲou١D
NӤU
(Chronicles 2)
9:5Bڦb̩ťרAơBMAzBbOuD
NӤU
(Chronicles 2)
9:6ڥHǸܡBΦܧڨӿ˲FBתDAjzBHҧiDڪB٤@bDABVLکťWnD
NӤU
(Chronicles 2)
9:7AsڡBAHB`ͥߦbAeBťAzܡBO֪C
NӤU
(Chronicles 2)
9:8CMاA@Oٹ|BL߮ABϧALBCMاA@@B]A@RHCHBnûߥL̡BҥHߧA@L̪BϧAäqC
NӤU
(Chronicles 2)
9:9OܤڤkN@ʤGQLsolBM_ۡBPhưeùDLeơBHASo˪C
NӤU
(Chronicles 2)
9:10HBMùHBqXBFlӡB]BFȭeΧ@QUPfM_ۨӡD
NӤU
(Chronicles 2)
9:11ȭ쬰CMطMc@OBSq۪H@^DSjaqӨSLo˪C
NӤU
(Chronicles 2)
9:12ùܤڤkұaӪ٥L§Bt~ӥL@ҭnҨDBeLDOkMLڹ^hFC
NӤU
(Chronicles 2)
9:13ùC~ұolB@ʤQLsoD
NӤU
(Chronicles 2)
9:14t~٦ӤHҶilDåBȩԧBѤBPݰꪺ٪BaȵùC
NӤU
(Chronicles 2)
9:15ùXӪl׵PGʭBCΪlʪ٫ȰǡD
NӤU
(Chronicles 2)
9:16SXӪl޵PTʭBCΪlTʪ٫ȰǡDbQڹLc̡C
NӤU
(Chronicles 2)
9:17ζHsy@Ӥj_yBκ]qD
NӤU
(Chronicles 2)
9:18_yhOBS}BP_y۳sB_yǦߤBaߤ⦳ӷlߡD
NӤU
(Chronicles 2)
9:19hOWQGӷlߡBChӡB@ӡBk@ӡDbCꤤSo˧@C
NӤU
(Chronicles 2)
9:20ù@OBQڹLc̪@׳ODù~BȤl⤣FƻD
NӤU
(Chronicles 2)
9:21]PH@PLIhDLIT~@˸BȡBHBUBճ^ӡC
NӤU
(Chronicles 2)
9:22ù]_PzӹLѤUCD
NӤU
(Chronicles 2)
9:23ѤUDùBnť@絹LzܡD
NӤU
(Chronicles 2)
9:24L̦Ua^BNOBȾBABxBơB[BC~@wҡC
NӤU
(Chronicles 2)
9:25ùM|dסBL@UGdBwmb٨MCNBNO̡C
NӤU
(Chronicles 2)
9:26ùκ޽ѤBqjeDQhaJΪɡC
NӤU
(Chronicles 2)
9:27bCNϻȤlhpYBfhp쪺C
NӤU
(Chronicles 2)
9:28HqJΩMUꬰùsӡC
NӤU
(Chronicles 2)
9:29ùlơB۩lܲסBgb檺ѤWBMùHȧƶݨѤWBåhץKlCùiwqܮѤWC
NӤU
(Chronicles 2)
9:30ùbCN@HCHB@|Q~D
NӤU
(Chronicles 2)
9:31ùPLCPΡBbLjë̡DLlùiwL@C
Click here to listen to the audio Bible
NӤU
(Chronicles 2)
10:1ùiwܼChB]HCHFܼCBnߥL@D
NӤU
(Chronicles 2)
10:2KlCùiweשùBkJΡBb̡DLťoơBNqJΦ^ӡD
NӤU
(Chronicles 2)
10:3HCHoHhХLDLNMHCHӨùiwBLB
NӤU
(Chronicles 2)
10:4A˨ϧڭ̭tm@WuD{bDAϧڭ̧@WutmPǡBڭ̴NƩ^AD
NӤU
(Chronicles 2)
10:5ùiwL̻BĤTAӨڽ}DNhFC
NӤU
(Chronicles 2)
10:6ùiwùb@lBͥߦbLeѦ~HBùiwML̰ijBBA̵ڥXӬƻDNBڦn^гoD
NӤU
(Chronicles 2)
10:7Ѧ~HLBYݳoBϥL̳߮BΦnܦ^ХL̡BL̴Nû@HC
NӤU
(Chronicles 2)
10:8oΦѦ~HLXDNBNMǻPL@PjBbLeͥߪ֦~HijB
NӤU
(Chronicles 2)
10:9BoڻBA˨ϧڭ̭tmBDAϧڭ̻PǡDA̵ڥXӬƻDNBڦn^ХL̡D
NӤU
(Chronicles 2)
10:10PLj֦~HBoBA˨ϧڭ̭tmBDAϧڭ̻PǡDnL̦pBڪpڤ˪yٲʡD
NӤU
(Chronicles 2)
10:11ڤ˨ϧA̭tmBڥϧA̭t󭫪mDڤ˥@ldA̡BڭnȤl@dA̡C
NӤU
(Chronicles 2)
10:12CùiwMʩmùiwһBA̲ĤTAӨڪܡDĤTL̪GMӤFC
NӤU
(Chronicles 2)
10:13ùiwYFܦ^ХL̡BΦѦ~HҥXDND
NӤU
(Chronicles 2)
10:14ӵ֦ۤ~HҥXDNL̻Bڤ˨ϧA̭tmBڥϧA̭t󭫪mDڤ˥@ldA̡BڭnȤl@dA̡C
NӤU
(Chronicles 2)
10:15̱֨qʩmDoƤDX@BnCMǥùHȧƶ不KlCùiwһܡC
NӤU
(Chronicles 2)
10:16HC̱qL̡BNBڭ̻PjæƻOBPC誺lèSADHCHBU^Uah}DjîaBۤvUۤv}DOBHCH^ۤvḁhFC
NӤU
(Chronicles 2)
10:17WbSjHCHBùiw@L̪C
NӤU
(Chronicles 2)
10:18ùiwtxުAWHhHCH̥hBHCHNΥYLDùiw榣WBk^CNhFC
NӤU
(Chronicles 2)
10:19oˡBHCHIqjîaB줵C

ű {


^m Offering

     


Ūg{KOq\
Email Subscription


̷s
Newsletter


jCSMd
Promotion Store

©2020 Copyright Glory Mission Center. All Rights Reserved.